Doormiddel van “ont-moeten”  dichter bij je innerlijke kern komen.

Masseren betekent voor mij aanraken vanuit mijn bezieling en passie zodat jij als mens even een uitstapje kunt maken.

Massage praktijk Blij en Licht KerkradeMijn handen zijn de verlengstukken van mijn hart.Met respect voor jouw lichaam en wensen probeer ik zo integer  mogelijk te werken.Masseren maakt me blij en ik probeer daardoor jou het leven lichter te maken.
De integratieve massage is een cocktail van minstens drie massagetechnieken.
Openingstijden: Alleen op afspraak